نرم افزار

طراحی و تولید بیش از 5 عنوان نرم افزار از افتخارات دپارتمان فناوری مداد سیاه است. این مجموعه مداوم در حال توسعه و به روز رسانی خدمات با توجه به نیاز روز کارفرمایان و مشتریان همیشگی خود است.

برخی از اقدامات نرم افزاری این دپارتمان بر اساس حرف الفا به این شرح است:

اسکان : نرم افزار ثبت و گزارش گیری مهمان در مراکز اقامتی نظیر هتل با قابلیت ثبت اطلاعات مسافران و اختصاص اتاق و تامین اقلام اتاق با قابلیت اتصال به ورودی ها و خروجی های سخت افزاری دلخواه

امین: نرم افزار انبارداری و ثبت کالا با قابلیت گزارش گیری های متنوع و اتصال به سخت افزارهای بارکدخوان ( سیستمی و شبکه ای)

؟؟؟ :نرم افزار اختصاصی با زمینه حسابداری جهت تخصیص بودجه به پروژه ها و محاسبات مالی و گزارش گیری حرفه ای

؟؟؟: نرم افزار ویژه مراکز درمانی و پزشکی با قابلیت تشکیل پرونده بیمارو درج گزارش های درمانی ویژه آزمایشهای تخصصی و اتصال به سامانه درمانی وزارت بهداشت و سایر خروجی های مورد نیاز مشتری

؟؟؟؟: نرم افزار ویژه مراکز پزشکی هسته ای