سخت افزار

بستر فعالیت جهت استقرار سامانه های نرم افزاری گاهی از خود آنها نیز با اهمیت تر است. برخی از فعالیت های گروه مداد سیاه در حوزه سخت افزار با توجهبه توان و تجربیات گذشته به این شرح است:

اقدامات شبکه ای : راه اندازی شبکه در مراکز اداری و کاری با الزمات و استانداردهای فنی و تجهیز و ارتقاء سخت افزاری رایانه ها و چکاب دوره ای فضاهای سروری و مشاوره و اجرای ارتقاء سطح امنیت داده ها و سخت افزارها به صورت نرم فازاریو سخت افزاری

امنیت : مشاوره و اجرای پروژه های نظیر نصب دوربین های مدار بسته، گیت ، دزدگیر ، سیستم های ورود و خروج اداری و پرسنلی و …

سخت افزار: مشاوره خرید ، اسمبل ، ارتقاء سیستم های راینه ای و عیب یابی و بازیابی اطلاعات