سایت های شخصی و خلاق

طراحی این وب سایت ها بیشتر با سلیقه و سفارش مشتری همراه است و کاربردی های معرفی شخصیت یا وبلاگی برای ارائه نوشته ها ، آثار و تولیدات فردی دارد. با این وجود تیم مداد سیاه به این درخواست ها ملاک های بهینه ساز و حرفه ای طراحی وب را نیز افزوده و آمیخته ای از آثار استاندارد را ارائه می کند.