سایت ها کسب و کار و رسمی

شرکت ها ، مشاغل رسمی همچون پزشکی و پیراپزشکی ، سازمان های کوچک و بخش خصوصی نیازمند معرفی خدمات و توانمندی های خود و راهنمایی سریع به مشتریان هستند. جستجوی سریع در موتور گوگل و سایر موتورهای جستجو ، فرمهای ثبت درخواست ، ارائه بخش های استاندارد معرفی ، تماس و گالری های ارائه توانمندی ها به صورت عکس و فیلم و نیازمندی های اختصاصی تر از جمله این خدمات است که در وبسایت های کسب و کار ارائه می شود.