فروشگاه ها و فروش آنلاین

فروش هر محصول و ارائه هر خدمتی که نیاز به ثبت سفارس و طی شدن فرایند خرید الکترونیک است نیازمند برنامه ریزی دقیق خواهد بود. مراحل برای فروشنده و ارائه دهنده خدمت باید سریع ، امن و قابل گزارش گیری و نظارت دقیق باشد. مشتری نیز باید به راحتی و با اطمینان خرید کند. مداد سیاه فروشگاه هایی را بر این مبنا طراحی و ارائه می کند.